4 min lukuaika

Mikä on Microsoft Teams? Katsaus sen puhepalveluihin

19.2.2018 15:02

Microsoft Teams on vauhdilla ottamassa paikkansa Office 365:n yhtenäisenä käyttöliittymänä, toimien tiimityön ja kommunikaation keskuksena loppukäyttäjille.

Teams on selkeä jatkumo Microsoft Office 365 kehitystyössä

Ensimmäisenä askeleena voidaan pitää Office 365 Groups:ia, joka konepellin alla yhtenäisti käyttäjähallintaa eri Office 365 palveluosille.

Teams rakentuu Office 365 Groups käyttäjähallinnan päälle, yhdistäen olemassa olevien Office 365 palveluosien tehokkaan hyödyntämisen keskitetysti Teams käyttöliittymässä modernin tiimityön ja viestinnän ehdoin. Teams käyttöliittymän rooli tulee jatkossa entisestään kasvamaan monipuolisten laajennusmahdollisuuksien myötä ulkoisiin palveluihin ja sovelluksiin.

Tulevaisuuden asiakaspalvelu

Microsoft Teams kommunikaation keskuksena

Poikkeuksena olemassa olevien Office 365 palveluosien hyödyntämiseen ovat Teamsin tarjoamat kommunikaatiopalvelut, jotka perustuvat Microsoftin uuden sukupolven kommunikaatiopalvelualustalle, eikä näin ollen hyödynnä olemassa olevaa Skype for Business Online palvelualustaa.

Microsoft_teams_web

Tulevaisuuden 'Intelligent Communication in Office 365' visiotaan tukien Microsoft viime syksyn Ignite tapahtuman yhteydessä julkisti, että Teamsiin tullaan ensi vaiheessa lisäämään nykyiset Skype for Business ominaisuudet ja ajan kuluessa Teams tulee korvaamaan Skype for Business Online palvelun ja sovelluksen Office 365 palvelupaletissa.

Äkkiseltään yllämainitut asiat nostavat esiin useita kysymyksiä mitä tuleman pitää. Mahdollista hämmennystä hälventämään Microsoft on onneksi julkaissut FAQ - Journey from Skype for Business to Microsoft Teams artikkelin, jossa käydään läpi syitä ja seurauksia.

Suosittelen perehtymään artikkeliin kokonaisuudessaan, mutta alla lyhyt tiivistelmä:

  • Uuden sukupolven Skype pilvipalvelualusta ja Teams sovellus mahdollistavat yhtenäisen ja entistä ehomman käyttökokemuksen. Uuden palveluarkkitehtuurin myötä Microsoft voi myös jatkossa helpommin jatkojalostaa 'älykästä kommunikaatiota' mm. Microsoft Graph ja Cognitive services hyödyntämällä, esimerkkeinä puheentunnistus ja käännöspalvelu.

  • Microsoftin tavoitteena on tuoda nykyiset Skype for Business toiminnallisuudet kokonaisuudessaan Teamsiin vuoden 2018 loppuun mennessä.

  • Skype for Business Online palvelu ja sovellus tulee toistaiseksi säilymään ennallaan Teamsin rinnalla. Asiakkaita suositellaan aloittamaan Teamsin hyödyntäminen Skype for Business rinnalla. Kokonaisvaltainen siirtymä Teamsin kommunikaatiopalveluihin voidaan suorittaa asiakkaan aikataulun mukaisesti, kun aika ja toiminnallisuudet tätä tukevat.

  • Microsoft Teams käyttöoikeus kuuluu olemassa oleviin Office 365 paketteihin. Lisäpalveluiden osalta seurataan myös nykyistä lisensiointimallia. Esimerkkinä, jos asiakkaalla on Microsoft Audio Conferencing käyttöoikeudet nykyisessä Skype for Business Online palvelussa, niin tämä on käytettävissä nyt myös Teams sovelluksessa.

 

Microsoft Teams kommunikaatiopalvelun kehityspolku käyttöönoton tukena

Microsoft julkaisi roadmapin Skype for Business ominaisuuksien lisäämisestä Teamsiin.

Yksittäisten ominaisuuksien osalta ajantasaista edistymistä voi seurata parhaiten virallisen Office 365 Roadmap sivuston kautta.

Roadmapista puhuttaessa on hyvä huomioida, että niin aikataulu kuin ominaisuudetkin voivat muuttua. Toistaiseksi Microsoftin vauhti on kuitenkin ollut hyvä.

Microsoft Teams käyttöönotto ei itsessään ole riippuvainen yrityksen Skype for Business palvelun käytöstä

On luontevaa aloittaa Teamsin käyttöönotto Skype for Business rinnalla sisäisten työryhmien keskustelupohjaisena työtilana (Tiimit) ja hyödyntää sen tuomia keskitetyn tiedonjaon ominaisuuksia eri Office 365 osapalvelujen osalta. Näin olemme myös itse Benemenillä positiivisin kokemuksin toimineet!

Kun työryhmän keskustelut ja tiedonjako on keskittynyt Teamsiin, on luontevaa hyödyntää Teamsia myös työryhmän kokoustamiseen.

Teams kokoustamisen osalta kehityspolku onkin ollut vauhdikkainta. Hiljattain julkaistiin lukuisia uusia Teams kokoustamista edistäviä toiminnallisuuksia mm. vieraiden osallistuminen Teams kokouksiin, Edge & Chrome selainpohjainen kokoustaminen ja rikkaammat sisällönjakotoiminteet. Suosittelen tutustumaan näihin tarkemmin Microsoftin 9 tips for meeting with Microsoft Teams artikkelin kautta.

Skype for Business ominaisuudet Teamsiin?

Teams sisältää nykyisellään myös kahdenvälisen viestinnän chatin ja ääni-/videopuheluiden osalta (Keskustelut). Tässäkin chat-keskustelut tallentuvat kätevästi Teamsiin, niihin on helppo palata ja jatkaa jälkeenpäin. Vastaavasti, jos keskusteluun liitetään tiedostoja ovat nekin käytettävissä Teamsin kautta, taustalla tiedosto tallentuu käyttäjän OneDrive for Business tiedostojakoon.

Kokonaisuudessaan käyttöskenaariot ja yhteiselo Skype for Business kanssa ovat vielä hieman vajavaista, mutta Teams kehityspolun toteutuessa tähän olisi tulossa lukuisia parannuksia vielä seuraavan parin kuukauden aikana, jonka jälkeen laajempaa käyttöönottoa pitäisi olla helpompi tarkastella.

Muutoinkin Microsoftilla on kunnianhimoinen tavoite tuoda Skype for Business ominaisuudet suurelta osin Teamsiin jo kuluvan vuosipuolikkaan loppuun mennessä ja loppuvuodesta kokonaisvaltaista Teams kommunikaatiopalveluihin siirtymistä tulisi olla mielekästä lähteä arvioimaan.

Benemen ja Microsoft Teams puhepalvelut

Benemenillä seuraamme Teams kehityspolun edistymistä myös tiiviisti, eritoten Office 365 Phone System puhepalvelujen (Calling Roadmap) osalta.

Tarjoamme asiakkaillemme kansainväliset ja yrityksen laajuiset puhe- ja asiakaspalveluratkaisut pilvipalvelualustaamme hyödyntäen, jotka ovat laajennettavissa Skype for Business Online ja On-premise palveluihin.

Enemmän irti Office 365:stä ja Teamsistä

Benemen auttaa yritystäsi saamaan enemmän irti Microsoftin Office 365 -ohjelmistosta ja Teams -työasemasovelluksesta. Edellytyksenä on, että yritykselläsi on Microsoft Office 365 -lisenssi.

Jos yritykselläsi on käytössään Teams-työasemasovellus, yhdistäminen Benemenin pilvipalveluun on mahdollista. Silloin yrityksesi saa kaikki hyödyt käyttöönsä maantieteellisestä sijainnista riippumatta, esimerkiksi moninaiset puhepalvelut mukaan lukien matkapuhelinliittymät ja asiakaspalvelun kommunikointityökalut.

Tutustu myös videoesittelyyn

 

Tulevaisuuden asiakaspalvelu

Mikko Silonsaari
Kirjoittaja Mikko Silonsaari

Mikko Silonsaari toimii Benemenissä konsulttina ja on erikoistunut Salesforce ja Microsoft teknologioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen osana yrityksen laajuista kommunikaatiota. Mikko on innokas auttamaan yrityksiä asiakastiedon tehokkaampaan ja laajamittaisempaan hyödyntämiseen osana päivittäistä kommunikaatiota eri kanavissa.

Jätä kommentti

Aiheeseen liittyvää

Liity blogitilaajaksi!